Alana Nha Trang beach hotel

Chu dau tu: Cong ty TNHH Thien Truong An

Dia diem xay dung: so 7, Tran Quang Khai- Nha Trang -Khanh Hoa.

Don vi thiet ke: HML- Architecture.

Nam hoan thanh 2015