Trụ sở làm việc Cty TNHH Hải Linh

Địa điểm: Khu 6, Sông Lô, Việt Trì, Phú Thọ

Xây dựng 2013