Nhà hàng Phúc Hương Viên

Địa điểm: khu đô thị Mỹ Đình 2, Hà Nội