Boton Nha Trang 5 star hotel

Công trình: Khách sạn 5 sao Boton Nha trang

Địa điểm: số 4 đường Dương Hiến Quyền - Phạm Văn Đồng, TP Nha trang, tỉnh Khánh Hòa

Năm thiết kế: 2015

Tình trạng: Đang xây dựng