Khách sạn B-B Nha trang

Công trình: Khách sạn B-B Nha trang

Địa điểm: Ngõ 96B - Trần Phú - Nha trang

Năm hoàn thành: 2015